Môi trường làm việc của chúng tôi

Ở Nhà Sạch, sự phát triển của bạn sẽ là điều chúng tôi quan tâm nhất, với những phúc lợi tốt, chúng tôi mang đến cho bạn một môi trường làm việc thân thiện.

Môi Trường Năng Động

Chế Độ Phúc Lợi Tốt

Hoạt Động Gắn Kết Đội Ngũ

Lộ Trình Đào Tạo Phát Triển

CÁC VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG

Tất Cả

Công Nhân

Giám Sát

Văn Phòng

Quản Lý

Quản lý thiết bị dịch vụ làm sạch văn phòng

Quản lý nhân viên tại công trình, quản lý máy móc, thiết bị vật tư tại công trình, hướng dẫn nhân viên thực hiện các công việc việc sinh, sử dụng và bảo quản hóa chất, máy móc thiết bị.

Xem Thêm

Nhân viên hỗ trợ khách hàng

Chuyên viên tuyển dụng nội bộ là người phụ trách mảng tuyển dụng nhân sự bao gồm việc xác định nhu cầu tuyển dụng, đề xuất các phương án và tìm kiếm, tuyển dụng nhân sự phù hợp với nhu cầu công việc của công ty.

Xem Thêm

Giám sát vùng – khu vực

Phối hợp phòng Dịch vụ đào tạo hoặc tái đào tạo cho nhân viên thuộc khu vực mình quản lý về quy trình làm việc, nắm rõ từng kỹ năng công việc, tác phong và thái độ phục vụ chuẩn mực, chuyên nghiệp. Có kế hoạch bồi dưỡng nâng cao tay nghề cho nhân viên.

Xem Thêm

Công nhân dọn văn phòng

Thực hiện tốt các công việc việc vệ sinh, sử dụng và bảo quản hóa chất, máy móc thiết bị theo phân công của Giám sát công trình.

Xem Thêm

Công nhân dọn văn phòng

Thực hiện tốt các công việc việc vệ sinh, sử dụng và bảo quản hóa chất, máy móc thiết bị theo phân công của Giám sát công trình.

Xem Thêm

Chuyên viên dịch vụ vệ sinh văn phòng

Chuyên viên tuyển dụng nội bộ là người phụ trách mảng tuyển dụng nhân sự bao gồm việc xác định nhu cầu tuyển dụng, đề xuất các phương án và tìm kiếm, tuyển dụng nhân sự phù hợp với nhu cầu công việc của công ty.

Xem Thêm

Nhân viên vệ sinh công nghiệp

Thực hiện tốt các công việc việc vệ sinh, sử dụng và bảo quản hóa chất, máy móc thiết bị theo phân công của Giám sát công trình.

Xem Thêm

Nhân viên dịch vụ làm sạch

Phối hợp phòng Dịch vụ đào tạo hoặc tái đào tạo cho nhân viên thuộc khu vực mình quản lý về quy trình làm việc, nắm rõ từng kỹ năng công việc, tác phong và thái độ phục vụ chuẩn mực, chuyên nghiệp. Có kế hoạch bồi dưỡng nâng cao tay nghề cho nhân viên.

Xem Thêm

Giám sát vùng – khu vực

Phối hợp phòng Dịch vụ đào tạo hoặc tái đào tạo cho nhân viên thuộc khu vực mình quản lý về quy trình làm việc, nắm rõ từng kỹ năng công việc, tác phong và thái độ phục vụ chuẩn mực, chuyên nghiệp. Có kế hoạch bồi dưỡng nâng cao tay nghề cho nhân viên.

Xem Thêm

Giám sát dịch vụ làm sạch văn phòng và khu công cộng

Quản lý nhân viên tại công trình, quản lý máy móc, thiết bị vật tư tại công trình, hướng dẫn nhân viên thực hiện các công việc việc sinh, sử dụng và bảo quản hóa chất, máy móc thiết bị.

Xem Thêm

Giám sát dịch vụ làm sạch và quản lý nhân viên

Quản lý nhân viên tại công trình, quản lý máy móc, thiết bị vật tư tại công trình, hướng dẫn nhân viên thực hiện các công việc việc sinh, sử dụng và bảo quản hóa chất, máy móc thiết bị.

Xem Thêm

Vị trí giám sát

Quản lý nhân viên tại công trình, quản lý máy móc, thiết bị vật tư tại công trình, hướng dẫn nhân viên thực hiện các công việc việc sinh, sử dụng và bảo quản hóa chất, máy móc thiết bị.

Xem Thêm

Nhân viên hỗ trợ khách hàng

Chuyên viên tuyển dụng nội bộ là người phụ trách mảng tuyển dụng nhân sự bao gồm việc xác định nhu cầu tuyển dụng, đề xuất các phương án và tìm kiếm, tuyển dụng nhân sự phù hợp với nhu cầu công việc của công ty.

Xem Thêm

Quản lý dịch vụ làm sạch văn phòng và tối ưu hóa quy trình

Thực hiện tốt các công việc việc vệ sinh, sử dụng và bảo quản hóa chất, máy móc thiết bị theo phân công của Giám sát công trình.

Xem Thêm

Quản lý kỹ thuật và sử dụng thiết bị dịch vụ làm sạch văn phòng

Phối hợp phòng Dịch vụ đào tạo hoặc tái đào tạo cho nhân viên thuộc khu vực mình quản lý về quy trình làm việc, nắm rõ từng kỹ năng công việc, tác phong và thái độ phục vụ chuẩn mực, chuyên nghiệp. Có kế hoạch bồi dưỡng nâng cao tay nghề cho nhân viên.

Xem Thêm

Lãnh đạo dội ngũ lao động dịch vụ làm sạch văn phòng

Chuyên viên tuyển dụng nội bộ là người phụ trách mảng tuyển dụng nhân sự bao gồm việc xác định nhu cầu tuyển dụng, đề xuất các phương án và tìm kiếm, tuyển dụng nhân sự phù hợp với nhu cầu công việc của công ty.

Xem Thêm

Quản lý thiết bị dịch vụ làm sạch văn phòng

Quản lý nhân viên tại công trình, quản lý máy móc, thiết bị vật tư tại công trình, hướng dẫn nhân viên thực hiện các công việc việc sinh, sử dụng và bảo quản hóa chất, máy móc thiết bị.

Xem Thêm

Chuyên viên dịch vụ làm sạch văn phòng và tạo nên môi trường làm việc chất lượng

Phối hợp phòng Dịch vụ đào tạo hoặc tái đào tạo cho nhân viên thuộc khu vực mình quản lý về quy trình làm việc, nắm rõ từng kỹ năng công việc, tác phong và thái độ phục vụ chuẩn mực, chuyên nghiệp. Có kế hoạch bồi dưỡng nâng cao tay nghề cho nhân viên.

Xem Thêm

Chuyên viên giám sát chất lượng dịch vụ làm sạch văn phòng và phản hồi khách hàng

Thực hiện tốt các công việc việc vệ sinh, sử dụng và bảo quản hóa chất, máy móc thiết bị theo phân công của Giám sát công trình.

Xem Thêm

Quản lý dịch vụ làm sạch văn phòng và tối ưu hóa quy trình

Chuyên viên tuyển dụng nội bộ là người phụ trách mảng tuyển dụng nhân sự bao gồm việc xác định nhu cầu tuyển dụng, đề xuất các phương án và tìm kiếm, tuyển dụng nhân sự phù hợp với nhu cầu công việc của công ty.

Xem Thêm